X

Page title or image name

Results for Kazuto Doi

Class Type Date SailorName Rank FleetSize EventName
470 May,2017 Kazuto Doi 15 35 Sailing World Cup - 470m View
470 August,2016 Kazuto Doi 17 26 470M Olympics View
470 June,2016 Kazuto Doi 17 28 SAILING WORLD CUP 470M View
470 April,2016 Kazuto Doi 19 69 470M Euros View
470 October,2015 Kazuto Doi 31 59 470M Worlds View
470 August,2015 Kazuto Doi 9 22 470M Test Games View
470 July,2015 KAZUTO DOI 8 22 470M Euros View
470 June,2015 Kazuto Doi 33 37 470 M World Cup View
470 April,2015 Kazuto Doi 17 40 ISAF Sailing World Cup Hyeres - 470 Men View
470 March,2015 Kazuto DOI 6 79 Princess Sofia Palma - 470 Men View
470 February,2015 Kazuto Doi 2 15 Australian 470 National Championship View
470 January,2015 Kazuto Doi 19 44 ISAF Sailing World Cup Miami - 470 Men View
470 September,2014 Kazuto Doi 9 74 2014 ISAF Sailing World Championships - 470 Men View
470 September,2014 Kazuto Doi 9 74 2014 ISAF Sailing World Championships - 470 Men View
470 September,2014 Kazuto Doi 9 74 2014 ISAF Sailing World Championships - 470 Men View

Page 1 of 2
comments powered by Disqus