X

Page title or image name

Results for Cuixian LIAN

Class Type Date SailorName Rank FleetSize EventName
470 - Women April,2008 Cuixian LIAN 32 36 Semaine Olympique Francaise View
470 January,2008 CUIXIAN LIAN 37 58 WOMEN'S World Championship View
470 - Women June,2007 Cuixian LIAN 54 57 ISAF Sailing World Championships View
470 - Women September,2006 Cuixian LIAN 37 55 Worlds View
470 - Women May,2004 Cuixian LIAN 46 49 Worlds View

Page 1 of 1
comments powered by Disqus